Loading...

(09/05/2567) ภาพบรรยากาศ การประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ นำประชุมคณาจารย์ประจำวิทยาลัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  

  

(01/05/2567) ภาพบรรยากาศ โครงการ "ค่ายวิชาการบูรณาการศาสตร์แห่งสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)"
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดโครงการ "ค่ายวิชาการบูรณาการศาสตร์แห่งสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นประธานในงาน
ภายใต้กิจกรรม “มาเล่น มาดู มาคุย กับเหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” วันที่ 20 – 21 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

📍กิจกรรมในวันแรก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ทำกิจกรรม “ค้นหาและเรียนรู้ หนทางสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

📍กิจกรรมฐานย่อย พบกับกิจกรรมสนุกๆจากพี่ๆ PPE ใน 3 ฐาน
(1) ฐานปรัชญาการเมือง
(2) ฐานเศรษฐศาสตร์การเมือง
(3) ฐานปรัชญาเศรษฐศาสตร์

📍ไฮไลท์ของค่าย กิจกรรมเสวนาประเด็น “ มองสื่อภาพยนตร์อย่างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” โดย พี่กอล์ฟ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ ผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนเกิดผล เเละผู้กำกับภาพยนตร์สะท้อนสังคมที่น่าสนใจ
หลังจากชมภาพยนตร์ “ห่มผ้า” เสร็จเป็นที่เรียบร้อย คนต่างวัยก็ล้อมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งได้เปิดให้เห็นมุมมองที่เเตกต่างหลากหลาย ฟัง คิดตาม แม้ว่าจะมีคนเห็นต่าง มีคนเห็นแย้ง 💓

📍กิจกรรมวันที่สอง
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลงานการถ่ายทำคลิปหัวข้อ “สหวิทยาการกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” สามารถติดตามผลงานของน้องๆได้ที่ลิงค์ ด้านล่างนี้เลย 👇
📍โครงการดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาทักษะของผู้นำ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสร้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้ตัวตน (indentity) ของหลักสูตร PPE และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางร่วมด้วย 🤩🎉🌟👏 

(30/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
ในวันที่ 30 เมษายน 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ โกศลสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ศูนย์รังสิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ อาคารปิยชาติ 2 ชั้น 2 ห้องออดิทอเรียม 2014 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
(29/04/2567) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสหวิทยาการและคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ในวันที่ 29 เมษายน 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร, รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์,
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา เทพภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์ 

   
  
(29/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "คณบดีพบนักศึกษา (DSI) ปีการศึกษา 2566"
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการ "คณบดีพบนักศึกษา (DSI) ปีการศึกษา 2566" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ
.
ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยสหวิทยาการ อีกทั้งยังได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้อง SC3-409 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

   
  
(25/04/2567) ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่พบท่านนายอำเภอสบปราบ เพื่อขอคำแนะนำในการคัดเลือกชุมชนและประสานงานเพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2
🙏❤️ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
นำโดย รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
ได้ลงพื้นที่พบท่านนายอำเภอสบปราบ นายเกษม ใจจันทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เพื่อขอคำแนะนำในการคัดเลือกชุมชนและประสานงานเพื่อนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรลงฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชา สส.501 กระบวนการทำงานในชุมชน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 หมู่บ้าน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอสบปราบเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง 
 

 

(24/04/2567) พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 ณ สำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ศูนย์ลำปาง) รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจาย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ลำปาง) พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 ณ สำนักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
 
  
  
(23/04/2567) ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน จากคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ MIdS CMU
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ MIdS CMU
.
ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้อง 302 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(22/04/2567) คณะผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ San Beda College Alabang ในอนาคต
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก San Beda College Alabang สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการนี้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ San Beda College Alabang ในอนาคต
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้บรรยายพิเศษแก่คณะผู้เยี่ยมเยือน ในหัวข้อ "The Evolution of Thai Politics : A Journey Through Thailand's Political Landscape" พร้อมนำเยี่ยมชมบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาชาวฟิลิปปินส์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสหวิทยาการ
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ อีกด้วย
-------
On April 22, 2024, Assoc. Prof. Saifon Su-indramedhi, Ph.D., Dean of the College of Interdisciplinary Studies and administrators welcomed the executive team, professors and students from San Beda College Alabang, Republic of the Philippines, on the occasion of visiting the College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University (Tha Prachan).
In this regard, the executive team of the College of Interdisciplinary Studies participated in discussing the preparation of a memorandum of understanding for academic cooperation with San Beda College Alabang in the future.
In addition, the college had organized a special lecture on the topic “The Evolution of Thai Politics : A Journey Through Thailand's Political Landscape” by Assoc. Prof. Sustarum Thammaboosadee, Ph.D., lecturer at the college including taking a campus tour around Thammasat University (Tha Prachan), and had group activities with students from the college.

(20/04/2567) ภาพบรรยากาศทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้อารยธรรมโบราณ ประเทศกัมพูชา

👉 วันที่ 20 เมษายน 2567 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้อารยธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ปราสาทนครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา

  

 

(19/04/2567) คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Build Bright University Siem Reap Campus ประเทศกัมพูชา
ในวันที่ 19 เมษายน 2567 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Build Bright University Siem Reap Campus ประเทศกัมพูชา
โดยมี Assoc. Prof. Choun Phearun, Director of Build Bright University, Siem Reap Campus ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศกัมพูชา
-----------------
On April 19, 2024, professors and students from the Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics, and Economics (Tha Phra Chan Campus) visited Build Bright University Siem Reap Campus in Cambodia.
They were warmly welcomed by Assoc. Prof. Choun Phearun, the Director of Build Bright University Siem Reap Campus, who provided insights into Cambodia's education system, economy, and politics during the visit. 

(19/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ากราบขอพรปีใหม่ไทยจาก ท่านบุญชู ตรีทอง
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้ากราบขอพรปีใหม่ไทยจาก ท่านบุญชู ตรีทอง ผู้มีอุปการะคุณต่อวิทยาลัยสหวิทยาการฯและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  
(18/04/2567) โครงการพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
ในวันที่ 18 เมษายน 2567 รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
.
ซึ่งโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับคำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนรายงานในหมวดลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
.
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา ให้ความรู้ในครั้งนี้
.
ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
.
ในนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล เป็นอย่างยิ่งที่กรุณามาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรา 🙏

(17/04/2567) ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คว้ารางวัลชนะเลิศ Winner Prize จำนวน 10,000 บาท ในการเเข่งขัน MedXEngineering Together Toward the Future Hackathon 2024
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 🎉
🪄 นางสาวสิรินธร ผาไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (DSI)
🪄 นางสาวศรินภัสร์ ศุภลักษณ์เมธา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (DSI)
🪄 นายกฤษฏ์ ธาราชีวิน (Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ + University of Nottingham (โครงการร่วม))
🪄 นายจิรทีปต์ เหลี่ยวเจริญ (Faculty of engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Winner Prize จำนวน 10,000 บาท ในการเเข่งขัน MedXEngineering Together Toward the Future Hackathon 2024 กิจกรรมออนไซต์รูปแบบ Hands-on Workshop และ Hackathon ที่เป็นการผสมผสานศาสตร์ความรู้ทั้งวิศวฯ และแพทย์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จัดโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์กับกรรมการนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร

📍
ในวันที่ 8 เมษายน 2567 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
  
(11/04/2567) งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovation (ICCI 2024)

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovation (ICCI 2024) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นางสาวประณตนาถ วิบูลย์แสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Module Digital Forensics ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง Network Intrusion Detection System using Machine Learning and Deep Learning และได้รับรางวัล Best Presentation Award โดยมี อาจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ เป็นผู้รับรางวัลแทน

 

(09/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ท่าพระจันทร์และรังสิต) พร้อมด้วยนักศึกษารายวิชาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คุณอัจจิมา ถาวร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยนักศึกษารายวิชา ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง
.
โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ระบบการไต่สวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง รับชมการสาธิตการใช้ระบบ e-Admincourt พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศไทย
.
โอกาสนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอขอบพระคุณ สำนักงานศาลปกครอง ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอย่างดียิ่ง
---------------------------------
หลักสูตร PPE Inter TU รับสมัครนักศึกษา
รอบ Inter Program Admission 1 ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. –15 พ.ค. 67
📍 รายละเอียดเพิ่มเติม PPE Inter
☎️ 02-613-2852
📧 ppe.tu.international@gmail.com
--------------------------------
หลักสูตร PPE TU-Thaprachan
สอบถามเพิ่มเติม
📍PPE Thaprachan
☎️ 02-613-2859
📧 ppe.admission@gmail.com
(05/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “อบรมมัคคุเทศก์-สหวิทยาการ‘ธรรมศาสตร์” มุ่งสู่การเปิดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ ทั่วไป รุ่นที่ 1 2567
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม มัคคุเทศก์
ที่ได้มาให้เเนะนำ และEmpower ให้ คณะทำงาน “อบรมมัคคุเทศก์-สหวิทยาการ‘ธรรมศาสตร์” มุ่งสู่การเปิดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ ทั่วไป รุ่นที่ 1 ในวาระต่อไป
โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการฯ ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนขอบพระคุณ คณะทำงานทุกๆ ท่านที่กรุณาขับเคลื่อนกิจกรรมบริการสังคมเพื่อคนไทยก้าวสู่อาชีพมัคคุเทศก์ที่เต็มศักยภาพต่อไป

  


(05/04/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน "5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์"

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน "5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ โกศลสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ศูนย์รังสิต) พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

(25/03/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้จัดกิจกรรม Hello Holi
ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้จัดกิจกรรม Hello Holi🌈✨
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลฮินดูที่มีสีสันและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีสีสันต่างๆ ให้นักศึกษาได้สัมผัสถึงบรรยากาศสีสันแล้ว ยังมีขนมในแบบอินเดียแท้ๆให้ได้ลิ้มลอง เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์พิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ
ทั้งนี้ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหวิทยาการที่เข้าร่วมกิจกรรม 🤗
พบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะ 🌈
 
On March 25, 2024,College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University Tha Prachan has organised Hello Holi activities.🌈✨
Many thanks for CISTU students, staff, and faculty members for stopping for color play and Indian sweets. 🤗
Stay tuned for next cultural activities at CISTU 🌈
(14/03/2567) คณะผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการพบที่ปรึกษา TU-EdPEx200 Grooming ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
.
ซึ่งโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับคำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน​การสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนโครงร่างองค์กรและการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน
.
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา ให้ความรู้ในครั้งนี้
.
ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
.
ในนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล และ กองพัฒนาคุณภาพ มธ. ผู้จัดโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งที่กรุณามาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรา 🙏

(12/03/2567) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชำนาญการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และ อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชำนาญการ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจการทำวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน และสามารถเขียนออกแบบงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  

  

 
(08/03/2567) ภาพบรรยากาศงานฉายภาพยนตร์สั้นจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งร่วมจัดโดยสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย และหลักสูตรปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
🌈HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY!
เชิญชมภาพบรรยากาศงานฉายภาพยนตร์สั้นจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งร่วมจัดโดยสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย และหลักสูตรปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสวันสตรีสากล วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ณ ห้อง 201 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมี รศ.ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เกียรติร่วมกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน
งานได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
วงสนทนาหลังชมภาพยนตร์ นำโดย Ms. Atzimba Luna Becerril Ms. Karen Alcalá จากสถานทูตเม็กซิโก และอาจารย์ ฐิติพงษ์ ด้วงคง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็นไปอย่างเข้มข้น ครอบคลุมทั้งประเด็นสังคมและวัฒนธรรม พร้อมยังได้รับฟังความเห็นจากผู้ฟังอย่างน่าสนใจ

💪วิทยาลัยสหวิทยาการ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะประเด็นความยุติธรรมและความเท่าเทียมทางเพศ
ความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เป็นช่องทางสำคัญที่จะร่วมผลักดันประเด็นต่างๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้นในระดับสากล

✅หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา (WGSSP) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครได้ตั้งแค่วันนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2567

🌈 HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY!
Join us in admiring the atmosphere of the short Mexican film screening, organized by the Mexican Embassy in Thailand and the Master of Arts Program in Women, Gender and Sexuality Studies (WGSSP) at Thammasat University. The event, held on this International Women's Day, featured remarks by Assoc. Prof. Dr. Saifon Su-indramedhi, Dean of the College of Interdisciplinary Studies.
The screening captivated students from various levels and general enthusiasts. Post-film discussion, led by Ms. Atzimba Luna Becerril and Ms. Karen Alcalá from the Mexican Embassy, along with Lecturer Thitipong Duangkong, explored societal and cultural issues, garnering intriguing insights from the audience.
CISTU is committed to producing interdisciplinary knowledge aimed to drive social issues, particularly justice and gender equality. Collaborating with international organizations is crucial in pushing forward change on a global level.
(07/03/2567) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครอง
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครอง
ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "Thaivivat Innovation Camp 2024"
การประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน จาก 121 ทีมทั่วประเทศ และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ภายใต้ชื่อ ทีม Echo Chamber
นำทีมโดย นางสาวสิรินธร ผาไชย (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) นายสิริชูพงษ์ จำปาศักดิ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) และนายวัชรนันท์ พันมูล (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) ที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประกันภัยเพื่อยั่งยืน ภายใต้โครงการ Drive safe & Save ณ โรงแรมโนโวเทล กรุมเทพฯ สยามสแควร์
 
 
 
  
(24-27/02/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมกับ Faculty of Welfare Society Design, Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีกิจกรรม “International Training Program : Community Welfare and Development in Thailand”

❤️ วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมกับ Faculty of Welfare Society Design, Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดให้มีกิจกรรม “International Training Program : Community Welfare and Development in Thailand” ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนักศึกษา จาก Toyo University เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ 1. Faculty of Sociology 2. Faculty of Letters 3. Faculty of Business Administration 4. Faculty of Welfare Society Design และนักศึกษาจากวิทยาลัยสหวิทยาการเข้าร่วม 12 คน

💛 กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้จากผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั้งผู้นำที่เป็นทางการและผู้นำไม่เป็นทางการในชุมชนบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ที่เป็นเสมือนห้องแลปทางสังคม (Social Lab) ของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการรุ่นแล้วรุ่นเล่า นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งจากเทศบาลตำบลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภาคีความร่วมมือสำคัญของวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย ผ่านการนำเสนอของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน และการทำ Workshop การตัดตุงไส้หมูที่ได้สร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน

💙 กิจกรรมดังกล่าว ได้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ส่งเสริม ทัศนคติความคิดแบบสากล (Global Mindset) ของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ และนักศึกษาจาก Toyo University นักศึกษาสหวิทยาการได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านพาเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่น ไปเรียนรู้บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการและการพัฒนาชุมบนบนฐานทุนทางสังคมที่ชุมชน และในกิจกรรมสรุปบทเรียนประสบการณ์การเรียนรู้ นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน กิจกรรมตลอดทั้งโครงการได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำของนักศึกษาสหวิทยาการได้อย่างน่าสนใจ

   

  

  

(27/02/2567) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คุณปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น.

  

 

(16/02/2567) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน "วันเชิดชูเกียรตินักจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน "วันเชิดชูเกียรตินักจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายนามดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
3. อาจารย์ สมเกียรติ โกศลสมบัติ ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

(15/02/2567) กิจกรรม Chinese New Year 2024

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (PPE Inter) ได้จัดกิจกรรม Chinese New Year 2024 🧧เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมรับประทานอาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและลุ้นของรางวัลต่าง ๆ ภายในงาน ณ ห้อง 202 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

   

   

  

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

(13/02/2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการ
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอทิศทางการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำ และแสดงแนวทางความร่วมมือต่อไป ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
#tu90 #tu #cistu


   

   

  
(12/02/2567) กิจกรรม Pick a fortune ให้คุกกี้ทำนายกัน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "Pick a fortune" ให้คุกกี้ทำนายกัน ซึ่งเป็นการเสี่ยงทายโชคชะตาผ่านการสุ่มหยิบคุกกี้ เพื่อรับคำทำนายสนุก ๆ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์ ที่ได้ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์

และพบกันในกิจกรรมครั้งหน้า จะมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้เข้าร่วมอย่างแน่นอน รอติดตามชมค่ะ 😍

#multiculturalism
#InterdisciplinaryLeadership #25YearsofCISTU #ThammasatSpirit” #CISTU 

(09/02/2567) กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2567 🧧🎉
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมระหว่าง ไทย-จีน จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยาลัยสหวิทยาการ วิชาเอก จีน-โลกศึกษา (Global China Studies) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 
 

 

(05-07/02/2567) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมี Prof.David W.Engstrom (Ph.D.) (San Diego State University and Bualuang ASEAN Chair Professorship, Thammasat University) เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลักดันให้คณาจารย์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ สร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดงานดังกล่าว ในวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
ณ ห้อง 7104 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

  

(05/02/2567) กิจกรรมนำเสนอผลงาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (DSI)
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (DSI) ในประเด็นเรื่อง "นวัตกรรมข้อมูล ตอบโจทย์คนในพื้นที่ลำปาง : เครือข่ายรักษ์บ้านเก่า" และ "นวัตกรรมข้อมูล ตอบโจทย์คนในพื้นที่ลำปาง : สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก" โดย รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เครือข่ายรักษ์บ้านเก่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้วยเช่นกัน
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 7508 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  

  
(05/02/2567) กิจกรรมเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง วิวัฒนาการทุนจีนในไทยและเอเชีย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรภายในงาน ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  

   

  

(05/02/2567) พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา CIS
พิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้รับเกียรติ จาก พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้มอบทุน โดยมีผู้แทน รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการประจำวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน 192,000 บาท
และ คุณภาธร สันติวงษ์ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ)
ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

  
(05/02/2567) วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 25 ปี
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ในช่วงเช้าได้เริ่มพิธีบวงสรวง ณ หอพระและลานโพธิ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการประจำวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป อีกทั้งพิธีเจริญพุทธมนต์และถวายเพลพร้อมทั้งสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยสหวิทยาการ
ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   

(04/02/2567) Super CISTU 2023
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ "Super CIS 2023" โดย รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมชมการแสดงและการแข่งขันต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทั้งสามศูนย์​ของวิทยาลัยฯ (ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์รังสิต) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์และทำความรู้จักกันมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

   
 
  
 
(04/02/2567) กิจกรรมสานสัมพันธ์ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์รังสิต)
ภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์รังสิต) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ฐาน
🤎 ฐานที่ 1 ลำลอง (กิจกรรมชมเมืองลำปาง) : กิจกรรม "เวียง Voyage: เดิน ท่อง ส่อง เวียงลำปางที่หมุนไปตามเวลา" และ กิจกรรมพื้นที่สาธารณะ ที่บ้านฉัน
🩵 ฐานที่ 2 บ้านม้า ท่าน้ำ : Work shop ทำพวงกุญแจม้า
💛 ฐานที่ 3 โกมล้านนา : Work shop ดอกสายลม เป็นก้านหอม ดูดกลิ่น
🧡 ฐานที่ 4 papa craft : Work shop ทำกุญแจหนัง
🩶 ฐานที่ 5 มิวเซียมธนบดี : Work shop เพ้นท์กระถางเซรามิค
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จังหวัดลำปาง

  

   

  
(03/02/2567) กิจกรรมเวทีหารือสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิษย์เก่า
กิจกรรมเวทีหารือสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ศิษย์เก่า เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานการใช้ชีวิต รวมถึงการตอกย้ำเเนวคิดด้านการบูรณาการศาสตร์และทักษะด้านสหวิทยาการไปปรับใช้ในมิติต่าง ๆ
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกหลายท่าน
กิจกรรมนี้จัดเมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้อง 7203 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   

   
(03/02/2567) คืนเหย้าชาวนกฮูก 2024
“คืนเหย้าชาวนกฮูก2024”
วิทยาลัยสหวิทยาการ และเครือข่ายศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สหวิทยาการขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี
การกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่นในครั้งนี้ได้รับความร่วมจากศิษย์เก่าทุกรุ่น กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานสำราญเริงใจ เชื่อมความสัมพันธ์มั่นไว้ใต้เงาโดม
เชื่อว่า คืนวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ลำปาง เป็นความทรงจำที่ม่วนจอยของทุกคน
(24/01/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แก่ ท่านบุญชู ตรีทอง

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แก่ ท่านบุญชู ตรีทอง อดีต รมว.ทบวงมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567

   

(19/01/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 2024" ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 19 มกราคม 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้เดินทางเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 2024" ในงานมหกรรมวิชาการ SW2 Open House "Think Beyond : Insprie your Future" ประจำปีการศึกษา 2566 และทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2 ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้กับทางวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาสนี้
น้องนักเรียนคนใดที่สนใจอยากจะสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบต่างๆ สามารถดูรายละเอียดการสมัครทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้ทาง : https://cis.tu.ac.th/ci-curriculum

  
  
(18/01/2567) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตใจสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำโดย รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (ท่าพระจันทร์, ศูนย์ลำปาง และศูนย์รังสิต) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสร มุ้ยจีน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตใจสำหรับนักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์ และผ่านระบบออนไลน์
 
  
  
  
 
(15/01/2567) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 12-14 มกราคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2566
ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ MAIIAM Contemporary Art Museum
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ โดยเชื่อมโยงประเด็นของแต่ละศาสตร์ในมิติต่างๆ จากการเรียนรู้ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายนอกเหนือจากในห้องเรียน
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนกับประชาคมวิชาการที่หลากหลายในภูมิภาค และเปิดพื้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับภาคประชาสังคมอื่นนอกมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตา สุภากรณ์
อาจารย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
อาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

   
  
   
 
(13/01/2567) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางปรัชญา

ในวันที่ 13 มกราคม 2567
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำโดย อาจารย์ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ และอาจารย์กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ปิยะมาศ ใจไฝ่ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา พร้อมด้วยนักศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางปรัชญา

ซึ่งลุล่วงไปด้วยความชื่นมื่น ถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือในเชิงวิชาการในโอกาสต่อไป

ขอบคุณภาพจากทางเพจ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

  

  

(09/01/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา บรรยากาศมีความเป็นกันเอง และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับน้องๆ ที่สนใจในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ 

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ ทุกหลักสูตรในวิทยาลัยฯ
  

  
(08/01/2567) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการ
วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอทิศทางการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำ และแสดงแนวทางความร่วมมือต่อไป
 
  
   
  
(05/01/2567) วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารวิทยาลัยฯ
วันที่ 5-7 มกราคม 2567
วิทยาลัยสหวิทยาการจัดสัมมนาผู้บริหารวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CISTU ❤️🩶 Towards an INTERDISCIPLINARY future
 
  

  
 
01.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร PPE (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษา

       
       

   

 

 

02.รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย
สหวิทยาการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

03.โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)

     ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รักษาการเเทนในตำเเหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ e-Learning สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning ในประเด็นเรื่องความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ การออกแบบรายวิชา ระบบการจัดการเรียนรู้ แนวทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

    โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พุทธชาด อังณะกูร  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  อาจารย์ ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ทับพันธุ์  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.30–12.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

 

 

 

04.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ รักษาการเเทนในตำเเหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

05.Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainble Urban Development

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน Asia-Pacific Urban Symposium 2019 Transforming Sustainable Urban Development ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ

06. พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการ และ THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจาก THE COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

07. โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ จัด “โครงการอบรม Happy Workplace : องค์กรสุขภาวะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ให้บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ด้วยความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศอันจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข โดยมี คุณศิระ จันทร์เจือมาศ กระบวนกรหลัก จาก แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส. และ อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม

08. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 83 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09. งานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

10. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม ร่วมกับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President, Ochanomizu University

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อม อ.ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา และ ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuko SASAKI, Trustee and Vice President จาก Ochanomizu University ในโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสตรีกับการพัฒนาสังคม พร้อมหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการระดับหน่วยงานต่อไป

11. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดีเด่น ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพริษฐ์ วิชรสินธุ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรียน PPE อย่างไรให้ “รู้” เพื่อให้แนวทางและคำแนะนำในการเข้าสู่การเรียนแก่นักศึกษาใหม่ด้วย

12. ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ "บนเส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา"

13. ผู้อำนวยการของสถานี Nagoya TV Station และคณะเข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 Mr. Takanobu ITO ผู้อำนวยการสถานี Nagoya TV Station ประจำจังหวัด Aichi เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Yorichika NISHIJIMA Lecturer, Department of Linguistic Expressions, School of Letters, Chukyo University เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารของวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งผู้บริหารจากทั้งสองคณะ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

15. MoA signing ceremony ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมพิธีลงนาม MoA signing ceremony ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

16. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. ภาพพิธีลงนามระหว่าง Northern Illinois University, USA และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Northern Illinois University นำโดย Dr.Lisa Freeman อธิการบดี และ Dr.Jerry Blazey รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MoU เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ทั้งนี้ในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในรายละเอียดระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการและ College of Liberal Arts and Sciences ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน และการวิจัยร่วม

18. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในโอกาสวันสถาปนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

19. การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

20. ภาพการศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27- 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ Nagoya TV และ มหาวิทยาลัยชูเกียว (Chukyo University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดไอจิ นอกจากนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ยังศึกษาดูงาน “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก และวัดนิตไตจิ ( nittaiji temple )” เพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ ญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความประทับใจจากการให้การต้อนรับจากเจ้าภาพในที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จะเป็นแนวทางสำคัญต่อการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตของวิทยาลัยสหวิทยาการต่อไป

21. งานเสวนา “เปิดบ้าน WGSSP ตอน คุยกันแบบเควียร์ๆ” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน OPEN HOUSE "เปิดบ้าน WGSSP" เสวนา "คุยกันแบบเควียร์ๆ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ภาวิน มาลัยวงศ์ อาทิตยา อาษา และนิราวุฒิ สกุลแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร ฐิติพงษ์ ด้วงคง ดำเนินรายการ รุ่นพี่ขอคุย การนำเสนอบทความ "ความเป็นชายแบบอำนาจนำในสังคมไทย" โดย ศิวรัฐ หาญพาณิช รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นน้องคุยด้วย การนำเสนอบทความ "เพศวิถีในเสียงดนตรี" โดย กุลธีร์ บรรจุแก้ว "BNK48 vs BDSM: อำนาจพลวัตของวัฒนธรรมไอดอล" โดย ณัฐฐฐิติ คำมูล “ติ่งเกาหลี ผู้หญิง “ไม่ดี” ในสังคมไทย?” โดย ณัชชา สิงพลอนันตชัย "Kantai Collection ประวัติศาสตร์รื้อสร้างบนเรือ(น) ร่างสตรี" โดย ไพริน เทพประยูร "ฮีโร่หญิงแบบ Coppelion" โดย อรนัดดา จันทร์เจริญฤทธิ์ "เล่าเรื่องผ่านเรื่องเล่าของการทำแท้ง" โดย ภัสร์รพีการ ณ ถลาง ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ พิมชยาภา พหลโยธิน พิธีกรตลอดรายการ

22. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณบดี และผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562

23. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

24 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564