Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิชาการบูรณาการศาสตร์แห่งสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
MoreDetail
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงาน "5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์"
MoreDetail
คำอวยพร จาก รศ.ดร. สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการ ในโอกาสวันปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ 2567
MoreDetail
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Winner Prize จำนวน 10,000 บาท ในการเเข่งขัน MedXEngineering Together Toward the Future Hackathon 2024
MoreDetail
วิทยาลัยสหวิทยาการ รับสมัคร นักเรียนมัธยมปลาย (ทุกแผนกการศึกษา), นักศึกษาอาชีวะ (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสหวิทยาการกับเส้นทางการเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านวัฒนธรรม” (วันที่ 27 - 28 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
MoreDetail
รับสมัคร Staff กิจกรรม Workshop "เส้นทางสู่นักสร้างสรรค์คอนเทนต์" จำนวน 20 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (SI) /หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ (IS)
MoreDetail
วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร AI Literacy: รู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์
MoreDetail
วิทยาลัยสหวิทยาการขอส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัว CISTU และทุกๆคนที่เฉลิมฉลองวันตรุษอีดในปีนี้
MoreDetail
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม