Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในฐานะสมาชิกลำดับที่ 16 ของภาคี วิชาการ Consortium for Southeast Asian Studies in Asia (SEASIA)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรม NIU-CISTU Connect EP.2 กิจกรรมพบปะพูดคุยกับ Associate Professor Dr.Kanjana Thepboriruk, Northern Illinois University
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการสำหรับเพื่อนใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ปีการศึกษา 2567 ขอเชิญเพื่อนใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “Care for the CIS Freshy” เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมงานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี วันก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ‘Young Scout x CU 2024’
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ การมอบสิทธิพิเศษให้แก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความร่วมมือของโรงแรมในเครือ Kantary สนับสนุนสิทธิประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะพันธมิตรทางการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ “NCCU x CISTU International Intrenship 2024" ตรวจเยี่ยมนักศึกษา NCCU ที่ฝึกประสบการณ์ ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) จังหวัดน่าน และ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม