Loading...

.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์ โอฬาร รัตนภักดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "รองศาสตราจารย์"
MoreDetail
ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "รองศาสตราจารย์"
MoreDetail
เจาะลึก ‘THAMMASAT FRONTIER’ หลักสูตรที่ผู้เรียนคือผู้เลือก! ช้อปวิชาที่ชอบ ออกแบบอาชีพที่ใช่ด้วยตัวเอง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
(13/02/2566) ประกาศ แนวทางการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS’66)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม