Loading...

ทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

(11/01/2566) ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คลิก!ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

(27/5/2565) รับสมัครทุน Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 2023 (ในเครือสายการบิน ANA) เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

รับสมัครทุน Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation 2023 (ในเครือสายการบิน ANA) เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครมาที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่อีเมล apirakyo_tu@hotmail.com (พี่โย)

คลิก!! เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร