Loading...

(31/05/2566) คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2566

(คลิก!! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่ง)

(01/05/2566) คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2566

(คลิก!! เพื่อดาวน์โหลดคำสั่ง)

(28/03/2566) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2566

 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566

คลิก!! ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศรายละเอียดและใบสมัคร

(22/03/2566) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2566

 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566

คลิก!! ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการนักศึกษา

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2565

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านประกาศ

(30/03/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) 2565

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) 2565

ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง และส่งใบสมัครของท่าพระจันทร์ได้ที่ E-mail: ppethammasat@gmail.com และของศูนย์รังสิตได้ที่ E-mail: dsi@tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 12 เมษายน 2565

1.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) 2565

2.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word

ตราสัญลักษณ์กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ