Loading...

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการนักศึกษา

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2565

(18/04/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านประกาศ

(30/03/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) 2565

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) 2565

ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง และส่งใบสมัครของท่าพระจันทร์ได้ที่ E-mail: ppethammasat@gmail.com และของศูนย์รังสิตได้ที่ E-mail: dsi@tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 12 เมษายน 2565

1.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) 2565

2.ประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์รังสิต) 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word

(18/03/2565) ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) 2565

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 12 เมษายน 2565

คลิก!! เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร (PDF)    ใบสมัคร (Word)

ตราสัญลักษณ์กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ

(8/11/2564) ประกาศ ขยายเวลาการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564